– Dokümantasyon, tarife, fizibilite hazırlama, ihale sürecinin yönetilmesi,
– Devir sürecinin yönetilmesi,
– Hedeflerin izlenmesi,
-İşletme yönetimi gibi alanlarda danışmanlık verilmesi.