– Güneş termik santrali saha araştırması ve yer seçimi,
– Termik potansiyel hesabı ve saha tasarımı,
– Teknoloji seçimi ve teknik destek,
– Fizibilite raporu hazırlanması.