– Uygun bağlantı konfigürasyonunun belirlenmesi,
– Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının hazırlanması,
– Hazırlanan bu anlaşmaların ilgili kamu kuruluşlarında onaylattırılması,
– İletim tesis danışmanlığı