Gerek dünya gerekse Türkiye elektrik piyasasındaki gelişmeleri ve değişiklikleri her zaman yakından takip eden MTB, her biri ayrı dağıtım bölgesi gibi faaliyet gösteren, Türkiye’de sanayinin kalbi olan ve bugün için 12,7 milyar kW/h enerji tüketen 20 organize sanayi bölgesinin;
– Lisans, devir, anlaşmalar, tarifeler, sözleşmeler,
– İşletme yönetimi ve kayıp kaçakla mücadele,
– Enerji verimliliği konularında sürekli danışmanlığı üstlenmiş durumdadır.