– Saha tespiti ve modellemesi,
– Ölçüm istasyonu temini, kurulumu, kalibrasyonu,
– Verilerin değerlendirilmesi ve santral tasarımı,
– Santral sahası ile ilgili kısıt araştırmaları.