– Dokümantasyon, tarife, fizibilite, hazırlama,
– Rehabilitasyonların ve yatırımların tespiti,
– İhale ve devir sürecinin yönetilmesi,
– İşletme yönetimi,
– Anlaşmaların yürütülmesi.